Kantoor Salvino

Sinds 1984

Telefoon

+31 45 532 19 99

Waarom kiezen voor Kantoor Salvino?

Wie kiest voor Kantoor Salvino, kiest voor deskundigheid op academisch niveau. Drs. B.M.P. Salvino is bedrijfseconoom en heeft een post-doctoraal Accountancy. Zijn dienstverlening is gericht op de zakelijke markt; de slogan is dan ook: Administratie en Belastingen van en door de professional.

Kantoor Salvino - Ben Salvino

Ben Salvino

Ben Salvino is betrokken, neemt onzekerheden weg en anticipeert op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving. Met zorgvuldigheid ‘ontzorgt’ Kantoor Salvino de ondernemer en helpt bij uiteenlopende bedrijfsvraagstukken. De faciliteiten zijn up-to-date met eigen serverruimte voor on-line boekhouden en geautomatiseerde boekhoudsystemen.

Bij Kantoor Salvino staat vertrouwen en verantwoordelijkheid voorop!

 Geschiedenis en Heden

Vanaf maart 1984 ondersteunt en begeleidt Ben Salvino een groot aantal bedrijven in de regio. Hij is destijds de eerste registeraccountant in Landgraaf. Samen met zijn echtgenote Ria Salvino-Ampts bouwt Ben Salvino in 4 jaar tijd, vanaf praktisch nul omzet een leuk kantoor op, waar eind 1988 twee werknemers in dienst zijn.

Deze groei zet door, zodat al snel een andere locatie wordt gezocht en gevonden in Schaesberg aan de Pastoor Schattenstraat 5a. Binnen een jaar groeit het personeelsbestand naar 5 werknemers.

In 1993 verhuist Kantoor Salvino naar een combinatiehuisvesting waarin het kantoor en privé weer bij elkaar kunnen worden gevoegd. In december 1993 slaat het noodlot toe en wordt zijn vrouw Ria ongeneeslijk ziek. Het kantoor komt even op het tweede plan voor wat betreft uitbreiding van klanten en personeel.

Medewerker Joep Zenden is in deze periode een grote steun en toeverlaat van het kantoor. Het kantoor houdt stand in de zeer moeizame tijd na het afscheid van Ria.

Kantoor Salvino

Kantoor Salvino – Wilhelminastraat 9 – Landgraaf

Sinds 2 juli 1993 is Kantoor Salvino gevestigd in Landgraaf, Wilhelminastraat 9. Een herkenbaar pand in een oude volksbuurt.

Registeraccountant?

In maart 2002 heeft kantoor Salvino besloten te stoppen als register-accountant. Ben Salvino is graag sparringpartner en vertrouwensman van de ondernemer. De veelal grotere klanten zien de accountant echter alleen als verplichting; niet de rol die Ben ambieert.

Daarnaast is de titel ‘accountant’ nogal in diskrediet gebracht door de zogenoemde criminele accountants. Grote kantoren die aan de papiervernietiger belastende papieren vernietigen of niet bestede uren declareren. Daar wil Salvino als register-accountant niet meer bijhoren.

Tel daarbij op dat er lawines van regels en reglementen over de beroepsgroep uitgestort worden teneinde het verloren gegane vertrouwen enigszins te herstellen. Voor hem reden genoeg om zich in maart 2002 te laten uitschrijven uit het register van de register-accountants club, het NIVRA. Ben Salvino: “ Deze club wist toen ook niet meer waar zij mee bezig waren.”

Heden

Kantoor Salvino is een begrip voor jaarrekening, bedrijfs- en fiscale advisering, boekhouding en belastingzaken in Landgraaf. Het kantoor wordt geleid door Ben Salvino geassisteerd door Joep Zenden.

Kantoor Salvino en de Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

Persoonlijke gegevens en informatie die opdrachtgevers aan Kantoor Salvino kenbaar maken, worden gebruikt voor de werkzaamheden die Kantoor Salvino in opdracht uitvoert. Het doorgeven van gegevens en informatie gebeurt alleen wanneer dit binnen de opdracht is geformuleerd, vanwege het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of ten behoeve van het invorderen van verschuldigde bedragen.

Kantoor Salvino verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy in het geding komt. Kantoor Salvino zal contactgegevens gebruiken om pro-actief informatie te verstrekken over zaken die in het belang zijn voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens uit het systeem te laten verwijderen.  Kantoor Salvino stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen en geeft openheid hiervan zodra dit heeft plaatsgevonden.

De website www.kantoorsalvino.nl maakt geen gebruik van cookies, maakt geen gebruik van een contactformulier en slaat geen mails en gegevens op. Wel worden bezoekersaantallen geregistreerd en door middel van IP-adres analyse de (land)herkomst van de bezoeker bepaalt, om redenen van het meten van efficiency van de digitale diensten. De gegevens  die worden ingevuld via de website worden alleen gebruikt  voor de diensten waar om is gevraagd en worden niet langer bewaard dan nodig voor het realiseren van de opdracht. Zodra de gegevens voor andere doeleinden gebruikt gaan worden, wordt vooraf om toestemming gevraagd.

Kantoor Salvino hanteert geen algemene voorwaarden. De opdrachtgever is vrij om te gaan en te staan waar hij wil, de zorg van de klant is onze zorg.

Kantoor Salvino

  • Kantoor Salvino, Wilhelminastraat 9, 6373 JS Landgraaf, Limburg Nederland
  • info@kantoorsalvino.nl
  • +31 45 532 19 99
  • +31 45 533 29 84

Nieuwsbrief